Universidade da Coruña

92 Bolsas Santander Crue Cepyme de Prácticas en Empresa estudantes da UDC

A Universidade da Coruña, convoca 92 bolsas de prácticas en empresas para alumnos matriculados na UDC , que teñan superado o
50% dos créditos da titulación de grao, para traballar con autónomos, microempresas e pequenas e medianas empresas.
As prácticas serán de 3 meses a xornada completa ou 6 a media xornada. A bolsa será de 600 euros brutos ao mes durante 3 meses ou
300 euros durante 6 meses. O prazo de presentación de solicitudes é do 15 de novembro de 2014 ao 31 de xaneiro de 2015.
Máis información www.udc.es