Sobre os nen@s e as salidas

 

As normas sobre o desconfinamento dos nenos  son as seguintes:

-A partir do día 27 de abril poderán sair a rúa os menores de 14 anos acompañados dun adulto.

Os menores de 14 años poderán acompañar a un adulto responsable do seu coidado cando este realice algunha o algunhas das actividades expostas a continuación:

– Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos e de primeira necesidad

– Asistencia a centros, servizos e establecimentos sanitarios

– Desprazamento ao lugar de trabalo para efectuar a súa prestación laboral, profesional o empresarial.

– Retorno ao lugar de residencia habitual

– Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade o persoas especialmente vulnerables.

– Desprazamiento a entidades financieiras e de seguros

– Por causa de forza maior o situación de necesidade

– Calquer outra actividade de análoga natureza

 

PASEOS

 

Sempre acompañados dun adulto

Os menores deberán ir sempre acompañados dun adulto co  que convivan, ao que poderán acompañar a realizar tarefas permitidas como facer a compra nun supermercado, ir á farmacia o ao banco.

As saidas tampouco poderán facerse con patinetes, patines ni bicicletas e sempre deberán ir cerca do adulto que lles acompaña, respetando a distancia social respecto a outras persoas, sin reunións de amigos e extremando as medidas de hixiene. Os nenos poderían sair entre as 8.00 e as 22.00 horas, pero terían prohibido o acceso a parques, zonas infantís e outras instalacións que poideran favorecer o contaxio por coronavirus.

Tratase de dar un paseo con un adulto co que estean convivindo nun perímetro de 1 km arredor da súa casa.

 

Saidas permitidas para xoves de 15 a 18 anos

Os menores de entre 15 e 18 anos tamén poderán sair a rúa  solos para facer compras