Servizos Sociais e a Escola Néboa programa a posta en marcha dun curso de monitor de tempo libre

O departamento de Servizos Sociais e Atención Cidadá do Concello de As Pontes ofrecerá, dende o vindeiro mes de febreiro, un curso intensivo co fin de formar a 25 novos monitores de tempo libre.
A Escola de Tempo Libre Néboa e a Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia colaborarán con esta iniciativa que dará lugar a que os participantes acaden un título totalmente homologado polo executivo autonómico.
Segundo explicou oo edil de Servizos Sociais, este curso é unha gran oportunidade formativa para aqueles que desexen traballar no mundo do ocio e coidado infantil. Asemade, José Alén apuntaba que xa en 2010 se realizaba un curso semellante cun alto grao de participación, cunha vintena de alumnos e alumnas. O concelleiro tamén daba conta do futuro laboral que pode supoñer este curso xa que, a día de hoxe, moitas son as empresas de ocio lúdico educativo que precisan de monitores titulados..
O curso desenvolverase entre o 22 de febreiro e o 14 de xuño, con clases que aunarán contido teórico, con 200 horas de duración, e 150 horas de prácticas en campamentos, colonias ou actividades a desenvolver no propio concello coma os campamentos de Vilarbó ou os campamentos urbanos. No tocante ás clases teóricas, éstas terán lugar os sábados, de 09.30 a 14.30 e de 16.30 a 20.30; e mailos domingos de 9.30 a 14.30 horas, no colexio A Magdalena. A parte teórica, que será impartida por integrantes da Escola Néboa, incluirá aspectos coma a psicoloxía, a socioloxía, a educación no tempo libre, medio ambiente, saúde, plástica , a dramatización ou os xogos, entre outras disciplinas.
Para poder participar é preciso ser maior de idade, estar en posesión do título de Graduado Escolar ou de Secundaria, técnico auxiliar en Formación Profesional ou equivalente. Asemade, será preciso facer entrega da correspondente ficha de inscrición, unha fotocopia do D.N.I e do título esixido, un certificado de empadronamento no Concello de As Pontes, cunha antigüidade mínima de seis meses; unha foto de carné, curriculum e resgardo do pago da matrícula correspondente na entidade Nova Galicia Banco. No tocante ao prezo de inscripción, este curso terá un custo de 100 euros para veciños de As Pontes e de 190 euros para as persoas que procedan doutros municipios.
Toda esta documentación deberá ser entregada nas oficinas de Servizos Sociais, ubicadas no segundo andar da Casa Dopeso ata o vindeiro día 14. Os interesados en obter máis información tamén poderán contactar coa organización deste curso mediante os teléfonos 669 111 183 ou 981 44 10 08 ou nos enderezos electrónico servizos.sociais@aspontes.org ou ben escola@neboa.org.