Probas de acceso a INEF

Convocáronse as probas de aptitudes específicas para o acceso ao GRAO DE CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE, na Universidade da Coruña, para o curso 2016-2017.

DATAS DAS PROBAS
23 de abril de 2016
20 de xuño de2016
6 de setembro de 2016 (no caso de non cubrirse as prazas nas convocatorias anteriores)

PRAZO MATRÍCULA

Para a convocatoria de abril: Ata o 9 de abril
Para a convocatoria de xuño: Ata o 6 de xuño

Resultado de imagen de INEF Coruña