PROBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS

http://www.edu.xunta.es/fp/probas-acceso-ciclos-formativos-convocatoria-2017
Prazo de inscripción:
  • Probas de acceso a ciclos formativos de grado medio: o prazo de presentación será entre os días 7 e 22 de marzo de 2019, ambos incluídos.

Realización da proba:  28 maio

  • Probas de acceso a ciclos formativos de grado superior: o prazo de presentación será entre os días 28 de xaneiro e 8 de febreiro de 2019, ambos incluídos.

Realización da proba:  10 abril

Modelo de solicitud de inscripción
(Anexo I grado medio) 
(Anexo II grado superior)