Plan de formación do voluntariado da Xunta 2014

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e
Benestar continúa neste ano 2014 co Plan de formación no eido da educación non formal, dirixido a toda a mocidade galega e aos profesionais da información xuvenil e do eido do tempo libre e voluntariado.
Consideramos que a educación non formal é unha parte fundamental da formación integral dos mozos e mozas, xa que lles permite adquirir e asimilar valores, normas de vida, opinións e coñecementos que, sen dúbida, facilitan a participación na sociedade.

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo eBenestar continúa neste ano 2014 co Plan de formación no eido da educación non formal, dirixido a toda a mocidade galega e aos profesionais da información xuvenil e do eido do tempo libre e voluntariado.Consideramos que a educación non formal é unha parte fundamental da formación integral dos mozos e mozas, xa que lles permite adquirir e asimilar valores,normas de vida, opinións e coñecementos que, sen dúbida, facilitan a participación na sociedade.

Descarga o plan de formación PDF2014FORMACION2