Obtención dos certificados de língua galega

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas para a obtención dos certificados de lingua galega. Consulta o DOG do 17 de xaneiro de 2012.

RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2012 (ED114A).