Obradoiro emocións na familia

 

 O obradoiro ten carácter formativo teórico e práctico. Realizarase en dúas sesións de dúas horas impartidas por dúas psicólogas de Zoo Psicólogos .Serán oa sábados 17 e 24 de Febreiro. As duas sesións propostas están orientadas ó traballo con país e nais e haberá unha actividade paralela destinadas aos nenos/as onde se traballarán as emocións e que estará  a cargo dunha educadora infantil.

O obxeto deste obradoiro e axudar ós proxenitores a crear un mellor clima no fogar e favorecer pautas axeitadas na prevención de problemas de conducta nos menores 

O longo das dúas sesións daremos unha formación das características máis relevantes do comportamento infantil asi como dinámicas de grupo cos país /nais cara a dotarlles de estratexias efectivas na educación dos fillos.

A actividade terá lugar os sábados 17 e 24 de febreiro de 17:00 a 19:00 na Casa Dopeso.

20 prazas.Gratuito

E necesario inscribirse antes do día 16/02/2018 no Departamento de Servizos Sociais do Concello sito na Casa Dopeso 2º andar. Teléfono 981 441008.