O Consello Escolar Municipal amosase unánime no total rexeite ante a inxusta decisión adoptada pola Xunta de Galicia (Consellería de Educación) de suprimir o ciclo superior de Administración e Finanzas

COMUNICADO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE AS PONTES O Consello Escolar Municipal de As Pontes de García Rodríguez, integrado por ANPAS e directores dos centros educativos de primaria e secundaria, representantes das organizacións sindicais, así como integrantes da Asociación de Empresarios e Comerciantes de As Pontes e da Asociación Seara (Asociación de Empresarios Usuarios de Suelo Industrial de As Pontes) e o Concello das Pontes, quere amosar unánimemente o noso total rexeite ante a inxusta decisión adoptada pola Xunta de Galicia (Consellería de Educación) de suprimir o ciclo superior de Administración e Finanzas que se ven impartindo dende hai moitos ano no centro educativo I.E.S. Castro da Uz. Debemos manifestar a nosa fonda preocupación por esta medida que repercutirá negativamente non só nos alumnos, familias e profesorado, afectados directamente, que xá e motivo suficiente de preocupación, senón na merma da oferta educativa desta localidade, considerando en todo caso inxusto e impropio dunha administración, que adoptase esta decisión xa co curso comenzado e cos alumnos matriculados no ciclo formativo do I.E.S. Castro da Uz. A actual deriva da Xunta na xestión dos ciclos formativos en As Pontes, levou a unha reducción da oferta formativa, pasando de catro ciclo superiores de F.P. a contar con tan só un ciclo superior no I.E.S. Moncho Valcarce, polo que dende a comunidade educativa local, xunto coas asociacións empresariais, entidades sindicais e municipais, esiximos que se consensúe unha oferta educativa máis diversa e axustada, co fin de brindar as posibilidades de formación superior aos alumnos que rematan o ciclo medio sen verse na obriga de trasladarse a outras localidades, para o cal entendemos imprescindible crear un grupo de traballo onde estén presentes todos os axentes implicados. Parece semellar que na Consellería de Educación hai unha clara intención de eliminar paulatinamente a oferta educativa de F.P. e Bacharelato da nosa vila, vulnerando os dereitos de alumnos e alumnas, polo que ante esta situación, o Consello Escolar Municipal, como órgano de máxima representación en materia educativa no Concello das Pontes de García Rodríguez amosa o seu total rexeite á supresión do ciclo superior de Administración e Finanzas, insistindo no dereito que asiste a esta vila a defender o seu sistema público educativo.