Novos ciclos de FP dual

 

A oferta para o vindeiro curso consolida a FP Dual, abrindo matrícula en 56 destes proxectos, entre eles o de termalismo

Tamén se implanta un ciclo de FP Dual en Calzado e complementos de moda
Ademais ofértanse 5 cursos de especialización para alumnado xa titulado

 

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no DOG a oferta de Formación Profesional para o curso 2020/2021, na que se consolida a FP Dual. Nesta modalidade ábrese matrícula en 56 destes proxectos, entre eles o de grao superior en Termalismo e Benestar, que se implantará no CIFP A Farixa. Trátase dun título deseñado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional a petición de Galicia, que se implanta por primeira vez na Comunidade galega e nunha zona con tradición neste sector, Ourense.  A competencia xeral do ciclo é a de xestionar servizos relacionados co termalismo e o benestar, aplicando técnicas de hidrocinesia, técnicas hidrotermais, masaxes estéticas e programas de acondicionamento físico na auga, consonte protocolos establecidos, dinamizando as actividades personalizadas programadas e orientándoas cara á mellora da calidade de vida e da saúde. O obxectivo é conseguir a satisfacción das persoas usuarias e asegurar a prestación do servizo en condicións de calidade, seguridade e protección ambiental.

Así mesmo, no IES a Pinguela de Monforte de Lemos ofértase o novo ciclo de grao medio de Calzado e complementos de moda. A súa  competencia xeral é realizar as operacións de corte de peles e materiais para a ensamblaxe, a montaxe e o acabamento, de xeito industrial e á medida, de calzado estándar, ortopédico e para espectáculos, e de complementos de moda. As persoas tituladas neste ciclo poderán traballar en empresas e talleres de fabricación industrial de calzado e artigos de marroquinaría dedicadas á preparación, o corte de materiais, a ensamblaxe, a montaxe e o acabamento de calzado e complementos de moda; así como en establecementos dedicados á elaboración artesanal de calzado á medida, ortopédico e para o espectáculo.

Ademais, a oferta inclúe a implantación de 5 cursos de especialización, dirixidos a alumnado xa titulado.

A oferta de prazas, na que se poderá formalizar a matrícula a partir de hoxe mesmo, contempla 29.178 prazas en primeiro curso en centros públicos (en números moi similares ao curso anterior), en 1.188 ciclos e programas formativos autorizados. Delas, 21.412 forman parte do réxime ordinario –8371 en grao medio, 8991 en grao superior, 3510 en FP Básica e 540 en programas formativos para persoas con necesidades específicas de atención educativa-, mentres que outras 4.198 son do réxime modular para persoas adultas –2.118 grao medio e 2.080 en grao superior-, e 2800 do réxime modular a distancia –1.000 en grao medio e 1.800 en grao superior-.

No referido á FP Dual  ofértanse un total de 768 prazas (375 en grao medio e 393 en grao superior). Así, do total dos 56 novos proxectos, na provincia da Coruña entrarán en funcionamento 22 proxectos de FP Dual, na de Lugo 12, na de Ourense 7 e na de Pontevedra 15.

Modificacións

Como é habitual, a oferta de FP flutúa para adaptarse ás necesidades do tecido produtivo e ás características da poboación de cada zona, o que supón unha oportunidade laboral para os titulados. Deste xeito, o novo mapa contempla cambios en diferentes centros, a maiores das novas incorporacións en materia de FP Dual. A relación de ciclos pode consultarse xa en www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp .

Os proxectos de FP Dual que abren matrícula para o vindeiro curso 2020/2021 amósanse nas seguintes táboas:

Concello Centro Grao Ciclo Empresas
Carballo IES Monte Neme Superior Mecatrónica industrial Calvo Conservas, S.L

Glaucor Ingenería, SA

Maquinaria Agrícola Cancela, S.L

Sogama

Unión Empresas Madereras

Coruña, A CIFP Someso Medio Carrozaría Breogán Motor, S.L.
Medio Mecanizado Industrias Cee S.L.

Maximino Seoane S.L.

Mecanizados Moan S.L.L.

Tumbadoiro S.L.

Medio Soldadura e caldeiraría Industrias Cee S.L.

Jesús Riveiro S.L.

Mecanizados Moan S.L.L.

Montajes Mecánicos de Galicia, S.L.

Talleres Antonio Arijón S.L.

IES Fernando Wirtz Suárez Superior Desenvolvemento de aplicacións web Auditoría y Gestión Empresarial Optimizada, S.L

Indra Sistemas, S.A

Sudespacho Cloud, S.L

IES Ramón Menéndez Pidal Medio Comercialización de produtos alimentarios Centros Comerciales Carrefour, S.A

Distribuciones Froiz, S.A.U

El Corte Ingles, S.A

Mercartabria S.L

Vego Supermercados, S.A

Superior Transporte e loxística Comercial Malasa, S.L.

Lidl Supermercados S.A.U.

MEDIA MARKT A CORUÑA VIDEO TV HIFI ELEKTRO COMPUTER FOTO S.A.

Media Markt E-285 Vídeo-TV-Hifi-elektro-computer-foto, S.A. Ferrol

Panvelpa, S.L

Schenker logistic, SAU

Ferrol CIFP Ferrolterra Medio Electromecánica de maquinaria Gam España Servicios de Maquinaria S.L.U.
Superior Construcións metálicas Windar Offshore, S.L
Superior Deseño e amoblamento Carpintería de madera Cardifer S.L.U.

José Luis Naveiras Fraga

Noa madera creativa S.L.

Severiano Artesania S.A.U.

Superior Mecatrónica industrial Navantia S.A. SME
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Superior Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Navantia S.A. SME
Pontes de García Rodríguez, As IES Plurilingüe Castro da Uz Medio Soldadura e caldeiraría Acebrón Calderería, S.A

Fitter Montajes Estructurales, S.L

Prometal Tecnología e Innovation, S.L

Ribeira CIFP Coroso Medio Elaboración de produtos alimentarios Ángel López Soto, S.L

Ignacio González Montes, S.A

Salica, Alimentos Congelados, S.A.

Medio Instalacións de produción de calor Alberto Joaquin Sampedro Martínez

Boiresa e Hijos, S.L

Comercial Rubel, S.L

Eduardo Varela e Hijos, S.L

Electro Vidal e Hijos, S.L

Foelca Energías S.L

Instalaciones Fontami, S.L

Instalaciones Herfer, S.L

Jose Manuel Martínez Mariño

Multiservicios Riveira, S.L

Obras y Servicios Lijó, S.L

Satas Barbanza, S.L

Socogas, S.A

Tecnifon Barbanza, S.L

Superior Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos Aluminios Cortizo, S.A.U

Amegrove S. Coop Galega

Ángel López Soto, S.L

Conservas Ria de Arosa, S.L

Ignacio Gónzalez Montes S.A. (IGNOSA)

JJ Chicolino, S.L.

Porexgal, S.L.

Tecfrisa Instalaciones e Ingenería S.L

Santiago de Compostela CIFP Compostela Superior Dirección de cociña Álvaro Vilasante Armas

Amodiño, eche o que hai, S.L.

Cocinacavok, S.L.

Daporta Castro, S.L.

Eirado da Leña S.L.

Fogón Retiro da Costiña, S.L

Francisco Lopez Restaurante España, S.L.

Gastronomía Raiana, S.L.

Gastrourense, S.L

Gómez Fraga, SPC

Kebab de Pulpo, S.L

Lucia Freitas, S.L

Pepe Vieira, S.L.U

Restaurante Solla, S.L

Salitre de Barizo, S.L.U

Superior Dirección de servizos de restauración Álvaro Vilasante Armas

Amodiño, eche o que hai, S.L.

Cocinacavok, S.L.

Daporta Castro, S.L.

Eirado da Leña, S.L.

Fogón Retiro da Costiña, S.L

Francisco Lopez Restaurante España, S.L.

Gastronomía Raiana, S.L.

Gastrourense, S.L

Gómez Fraga, SPC

Lucia Freitas, S.L

Maruja y Granuja, S.L.

Pepe Vieira, S.L.U

Restaurante Solla, S.L

Salitre de Barizo, S.L.U

CIFP Politécnico de Santiago Superior Mecatrónica industrial Financiera Maderera, S.A.
IES Lamas de Abade Medio Coidados auxiliares de enfermaría Geriatros, S.A.U

Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U

IES San Clemente Superior Desenvolvemento de aplicacións web Ava Soluciones Tecnólogicas S.L.

Co-comm Servicios Telecomunicaciones S.L.

Consultoría Gestión y Proceso de Datos S.L.

Dimensiona Consultoría Tecnolóxica S.L.

Natica Sistemas de Información S.L.

Ozono Multimedia S.L.L.

Zadia Software S.L.

Zas IES Maximino Romero de Lema Superior Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Imatia Innovation, S.L
Chantada IES Val do Asma Superior Administración e finanzas Citadel, S.L.U
Superior Desenvolvemento de aplicacións web IGM Web, S.L.

Roomleader, S.A

Lugo CIFP As Mercedes Superior Automoción Centro Técnico de Maquinaria Forestal, S.L

Duran Maquinaria Agricola, S.L.

Guifor Noroeste, S.L

Hermanos Toimil García, S.L

Hitraf, S.A

Manto Maquinaria, S.L.

Maquinaria Agricola del Noroeste, S.L.

Millares Torron, S.L.

Superior Xestión de vendas e espazos comerciais Arenal Perfumerías S.L.U
CIFP Politécnico de Lugo Medio Construción Acasti Reformas, S.L.

Construcciones Mourelle

Garvi Lugo Construcciones Proyectos y Reformas, S.L

Manuel Santos Gómez

Obras y reformas Construmen S.L

Obras y Reformas Lugo, S.L

Odegal, S.L

Oribio Construcciones y contratas, S.A

Pele Design and Retail, S.L

Reformas y Sistemas de Galicia, S.L

Ruben López Barreiro

Superior Construcións metálicas Alfedro Vidal Vallejo

Ben Alonso, S.L.

Benferreiro, S.L.

Carrocerías Hermanos Rega, S.L

Cidega-Inox, S.L.

Garrido Carrocerias, S.L.

Maquinaria Agrícola Indusagri, S.L.

Montajes Metálicos Ingalux, S.L.

TALLERES DOVAL, S.L

Superior Proxectos de edificación Acasti Reformas, S.L.

Arturo Silvosa Perez, S.L.

Ben Alonso, S.L.

Ceres Gestión Sectorial, S.L.

Equaltecnia, S.L.

Ingeniería Insitu, S.L

Ingenieria Y Desarrollos Del Norte, S.L.

José Manuel Pérez Pérez y Natalia Díaz López, U.T.E.

Monsa Urbanismo, S.L.

Obras y reformas Construmen S.L

Oribio Construcciones y contratas, S.A

Pele Design and Retail, S.L

Proeste Ingeniería, S.L.

IES Sanxillao Superior Dobre titulación en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L
Mondoñedo IES Plurilingüe San Rosendo Medio Aproveitamento e conservación do medio natural Carronza, S.L

Forestal Díaz Casariego, S.L

Maderas Aljalex, S.L

Maderas Díaz Ramos, S.L

Maderas Masma, S.L

Maderera de Cospeito, S.L

Tojeiro y Vidal, S.L

Viveros Costa de Lóngara, S.L.L

Viveros y Servicios Forestales Caselas, S.L

Monforte de Lemos IES A Pinguela Medio Calzado e complementos de moda Codeor, S.L

Curtidos Galaicos, S.L (Curgal)

Eferro

Guarnicionería Hermanos Gómez

Industrias Losal, S.L (Calzados Losal)

Superior Estilismo e dirección de peiteado Alba Dobao Vega

Artelis, C.B

Catalina Fernández López

Ernesto Taboada Senaz

Eva Pérez Belón

Manuel Rodríguez López

María Azucena Moure Chaos

María Jesús Vázquez López

Montserrat Aparicio Castro

Paula Rodríguez Núñez

Remedios Fernández Moure

Sonia Rodríguez Rodríguez

Tamara Vázquez Tajes

Virginia González Martínez

Zote Peluqueros,S.L.

Ribadeo CFEA Pedro Murias Medio Aproveitamento e conservación do medio natural Varias empresas
Carballiño, O IES Manuel Chamoso Lamas Superior Automatización e robótica industrial Asistencia y soluciones de arquitectura e ingeniería,  S.L.

Conductores eléctricos Revi, S.A.

Gorgoso Electricidad, S.L

Hidráulica Gómez, S.L.

Leiva y Lorenzo, S.L.

Megodeza, S.L.U.

Ourenlift, S.L.

TECGLASS S.L.

Ourense CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Medio Coidados auxiliares de enfermaría Geriatros, S.A.U

Gero Vitalia Ourense, S.L

Superior Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Imatia Innovation, S.L

Redegal, S.L

Viewnext, S.A

CIFP A Farixa Superior Termalismo e benestar Caldaria S.L.U.

Castilla Termal S.L.

Davandoira S.L.

Eurostars Hotel Company, SLU

Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L

CIFP Portovello Medio Comercialización de produtos alimentarios Atlántica Saga Ourense, SLU

Centros Comerciales Carrefour, S.A

Distribuciones Froiz, S.A.U

Ignacio de las Cuevas, S.A

Vego Supermercados, S.A

Vilamarín IES de Vilamarín Medio Xardinaría e floraría Carlos Domínguez Rodríguez

Jesús Iglesias González

Sven Dieter Adler

Viveros Mende, S.L

Xinzo de Limia IES Cidade de Antioquía Medio Produción agropecuaria Agrocebola S.L.
Amador Díaz Penín

Avelino Santana García

Camilo Maus Pérez

Cooperativas Ourensanas S.C. Galega

José Ángel Sotelo Castro.

Luisa Mayo Alonso

Montero S.C.

Postoiro S.Coop Galega.

Roberto Fiz Mayo

Roberto Nieto Limia,

Estrada, A IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez Medio Instalación e amoblamento Martínez Otero Contract, S.L
Guarda, A IES A Sangriña Medio Carrozaría Celtamotor, S.L

Codelauto, S.A.

Iago Arias Amador

Pablo Delgado Fernández

Talleres García Barreiro, S.L

Talleres MV Rosal, S.L

Talleres Sport Novas, S.L.

Val Motor Sociedade Cooperativa Galega

Marín IES Chan do Monte Medio Instalacións de produción de calor  Pontevedra Climatización

Asistencia y Soluciones de Arquitectura e Ingenería, S.L

Consulting de Ingenería e Instalaciones, S.L (Riobo Consulting)

Deseño, Enxeñeria e Xestión de Obras, S.L

Investigacion y Desarrollo del Lérez

Ken Fri Energy Pack , S.L

Samuel Casado Antón

Sanxenxo Agua y Calor

Sociedad Gestora de Mantenimiento Instalaciones y Proyectos, S.L

Moaña IES Plurilingüe A Paralaia Superior Automatización e robótica industrial Daser Automatismos, S.L.

Emenasa Industria y Automatismo, S.A.

Fase Service Partner, S.L.

Ingeniería Gallega de Sistemas Automatizados, S.L.

Montajes Eléctricos Galicia, S.L.

Nodosa, S.L

Nodosafer, S.L

Ponteareas CIFP A Granxa Medio Aceites de oliva e viños Adega Terra de Asorei, S.L

Adegas Condes de Albarei, S.A

Bodegas Altos de Torona, S.L

Bodegas As Laxas, S.A

Bodegas Marques de Vizhoja, S.A

Quinta  Couselo, S.L

Señorío de Rubiós, S.L

Pontevedra IES Luís Seoane Medio Comercialización de produtos alimentarios  

Auchan Retail España, SLU

Centros Comerciales Carrefour, S.A

Distribuciones Froiz, S.A.U

Vego Supermercados, S.A

Valga IES de Valga Medio Soldadura e caldeiraría Alfogar, S.L

Barton Maquinaria, S.L

Gama e Hijos, S.L.

Ingeniería y Montajes Rías Bajas, S.A.

Rotogal, S.L

Sistemas Técnicos de Accesorio e Componentes, S.L.

Thune Eureka, S.A.

Vigo CIFP Manuel Antonio Medio Elaboración de produtos alimentarios Pescanova España, SL
Superior Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns CZ Veterinaria S.A.

Lonza Biologics Porriño S.L.

CIFP Valentín Paz Andrade Medio Instalacións de produción de calor Axis Soluciones Integrales, S.L

Blanco Efinort, S.L

Control de Instalaciones Vigo, S.L

Costas y Otero, S.L

Electricidad Joyma S.L.

Fontanería Sito, S.L

Gago Calefacción Fontanería y Gas, S.L

Hijos Adonis Pérez, S.L

Insogal, S.L

Instalaciones Otero Lemos, S.L

Instalaciones Val Miñor, S.L

LCH Instalaciones Ponteareas

Oteyco Mantenimiento, S.L

Peleteiro Instalaciones, S.L

Renovables del Atlántico, S.L

Teletecnik Galicia, S.L

Medio Soldadura e caldeiraría Construcciones Técnicas en Acero de Gondomar, S.L.

Nodosa, S.L

Pipeworks, S.L

Talleres Campiños, S.L.

Urkira OX, S.L

IES A Guía Medio Comercialización de produtos alimentarios Auchan Retail España, SLU

Centros Comerciales Carrefour, S.A

Distribuciones Froiz, S.A.U

El Corte Ingles, S.A

Pontevicus, S.L.U

Superior Xestión de vendas e espazos comerciais Arenal Perfumerías S.L.U
IES de Teis Superior Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Imatia Innovation, S.L
IES Ricardo Mella Medio Coidados auxiliares de enfermaría Geriatros, S.A.U

 

Cursos de especialización

Os cursos de especialización son novas ensinanzas de FP, que veñen complementar a formación incluída nos ciclos formativos de grao medio e de grao superior. Para acceder a eles é preciso cursar e superar previamente un ciclo formativo.

A diferenza dos ciclos formativos que dan lugar a un título oficial do sistema educativo, ás persoas que superen estes cursos expediráselles unha certificación académica que complementa a formación o título que se require para o acceso. A duración dos curso de especialización está fixada entre 300 horas e 720 horas, e por tanto a formación asociada realízase durante unha parte do curso escolar. Algúns dos cursos de especialización incorporan o módulo de Formación en centros de traballo (FCT) que tamén inclúen todos os ciclos de FP.

A oferta de cursos de especialización para o vindeiro curso é a seguinte:

Concello Centro Curso de especialización Horas
Santiago de Compostela CIFP Politécnico de Santiago Ciberseguridade en entornos das tecnoloxías de operación 720
Ferrol CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Ciberseguridade nos entornos das tecnoloxías da información 720
Lugo CIFP As Mercedes Dixitalización do mantemento industrial 600
Ourense CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel Cultivos celulares 600
Vigo IES Politécnico de Vigo Fabricación intelixente 600

 

 Fonte: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/31382