Novas datas para o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa do 26 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento do
proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da
experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas
unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais
(código de procedemento ED517B)

Mais INFO: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31110