Nova convocatoria de FP dual. Setembro de 2016

A Consellería de Educación fai unha nova convocatoria de FP Dual.

fp_dual

Santiago de Compostela

Centro: CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo: Laboratorio de análise e de control de calidade
Empresa: Corporación Laber, Laboratorio y Consultoría, S.L.

Chantada
Centro: IES Val do Asma
Ciclo: Desenvolvemento de aplicacións web
Empresa: IGM WEB, S.L.

Lugo
Centro: CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo: Construción
Empresas:
Construcciones Tellao, S.L.
Manuel Santos Gómez
Obras y Reformas Construmen, S.L.
Obras y reformas Lugo, S.L.
Odegal, S.L.
Oltaya Lugo, S.L.
Óscar Piñeiro López
José Antonio Rodríguez Cabanas
Reformas Noroeste, C.B.
Reformas y Sistemas de Galicia, S.L.
Rubén López Barreiro
Unkia, S.L.

Requisitos das persoas solicitantes:
Ter entre dezaoito e vinte e nove anos ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos.
Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe.
Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Presentación de solicitudes: do 1 ao 13 de setembro ás 13 horas.

Formulario de solicitude.

Máis información en http://www.edu.xunta.es/fp/fpdual-convocatoria-setembro-2016