Gúia para a alumnado de 6º de primaria

Cuaderno de información académica para 6º de Primaria

Breve caderno para orientar aos alumnos de 6º de Primaria que se incorporan ao instituto no próximo curso 2015/2016.
A información non é definitiva pois está baseada no Borrador do Decreto do currículo de ESO aínda pendente de publicación definitiva nesta data.
Consultao na páxina da orientadora Monica Diz: http://monicadizorienta.blogspot.com.es/