Garantía xuvenil

A este programa poden acollerse xóves, non ocupados ni integrados nos sistemas de educación o formación, que sexan maiores de 16 anos, e menores de 25 (o menores de 30 anos, para persoas con discapacidade igual o superior ao 33%).

Para ser beneficiario da Garantía Xuvenil deben cumprirse unha serie de REQUISITOS establecidosDARSE DE ALTA no Sistema.

O Sistema Nacional de Garantía Xuvenil ten por finalidade que os xoves que cumpran cos requisitos establecidos podan recibir unha oferta de emprego, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas, tras acabar a educación formal o quedar desempregados.

!INFORMATE e APUNTATE é IMPORTANTE!

Podes rexistrarte no Concello no departamento de emprego na Casa Dopeso 2º andar.