Formacion profesional modalidade de persoas adultos

ORDE do 9 de xuño de 2014 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2014/15.

Ver DOG:AnuncioG0164-100614-0002_gl