Formación en centros de traballo:axudas

ORDE do 30 de outubro de 2015 pola que se fai pública a resolución das axudas
económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de
traballo, convocadas pola Orde do 4 de maio de 2015.

VER DOG FCT