Estudiar FP DUAL

Novo proxecto de FP dual en Ferrol

fp_dual

A Consellería de Educación implanta un novo proxecto experimental de formación profesional dual en Ferrol e abre o prazo para solicitalo.
Ciclo formativo: Mecatrónica industrial
Centro educativo: CIFP Ferrolterra
Entidade colaboradora: Navantia, S.A.

Requisitos:
Ter entre dezaoito e vinte e nove anos ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos
Carecer da cualificación profesional
Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe.
Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado

prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata as 13.00 horas do día 10 de outubro de 2016.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED513A
Máis información en http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual