Escola Infantil Municipal Barosa

O Pleno de onte aprobou o novo regulamento da Escola Infantil que entrará en vigor no prazo dun mes.