Escola Infantil Barosa

O vindeiro luns día 25 de maio abrese o prazo de matrícula para o vindeiro curso 2020-2021 (solicitudes de novo ingreso). O prazo estará aberto ata o 5 de xuño.

As solicitudes faranse preferentemente por vía telemática. No caso de presentar a solicitude de modo presencial se recollerá o sobre de matrícula na escola infantil e se entregará xunto coa documentación requerida no rexistro do concello( previa cita chamando ao teléfono 667129389/667129380.