Ensinanzas artísticas superiores

Xa están publicadas as instruccións para o acceso as ensinanzas artísticas superiores de: Música, Arte dramática, Conservación e restauración de bens culturais e   Deseño de Moda, Produtos, Interiores e Gráfico nas escolas de Artes de Galicia para o curso 2019-2020.

Tendes toda a información no blog da orientadora Mónica Diz  https://monicadizorienta.blogspot.com/