Ensinanzas Deportivas. Oferta en Galicia

As ensinanzas deportivas teñen como finalidade preparar ao alumnado para a actividade profesional no sistema deportivo en relación cunha modalidade o especialidade deportiva nos diferentes niveis de: iniciación, tecnificación e alto rendemento, e facilitar la adaptación dos técnicos formados á evolución do mundo laboral e deportivo e á cidadanía activa.

Unha característica fundamental destas enseñanzas é a exixencia dunha proba de acceso de carácter específico. Con ela se debe demostrar un nivel de dominio suficiente da modalidade o especialidade deportiva para poder seguir con aproveitamento e seguridade das ensinanzas.

Tes toda a información sobre as ensinanzas deportivas no seguinte enlace: https://orientagalicia.blogspot.com.es/search?updated-max=2017-10-06T23:27:00%2B02:00&max-results=5