Becas MEC

Toda a información das becas para estudiar a tes  en:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones.html

Cómpre lembrar os prazos de solicitude:

Becas  e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo (Convocatoria 2015-2016) prazo de solicitude 30 de setembro

Becas  e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non universitarios (FP e bacharelato, ensinanzas artísticas e deportivas) (Curso 2015/2016) prazo de solicitude 30 de setembro

Becas de carácter xeral e de movilidade para estudios universitarios (Convocatoria 2015-2016) Prazo de presentación aberto ata o 15 de outubro de 2015