Curso para voluntarios/as

‘Dinámicas grupais e trabajo en equipo. Métodos ou formas de motivación de persoas con discapacidade intelectual’

CONTIDOS:

UNIDADE DIDÁCTICA 1: Dinámicas grupais e traballo en equipo.
1.1. Concepto e características.
1.2. Tipoloxía, técnicas e significado.
1.3. Importancia da dinamización de grupos.
1.4. O equipo de traballo. Concepto e características.
1.5. Estratexias para fomentar o traballo en equipo.

UNIDADE DIDÁCTICA 2: A motivación de persoas con discapacidade intelectual.
2.1. A Motivación. Concepto e teorías.
2.2. Fases e clasificación das motivacións
2.3. Motivación e aprendizaxe en persoas con discapacidade intelectual

PERFIL DOCENTE:D. DAVID LUACES GUDÍN. Profesor Asociado do Departamento de Ciencias da Saúde na Universidade de A Coruña. Docente e Coordinador do Ciclo de Grao Superior de Integración Social e de Grao Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia do Centro de Formación Profesional Tomás Barros (A Coruña). Profesor da Escola de Tempo Libre Aldebarán (Áreas de Saúde e Animación. A Coruña)

DATAS DE REALIZACIÓN:Sábado 24 de outubro de 2015

HORARIO:8 horas diarias (10:00 a 14:00 e 15:30 a 19:30 horas).

LUGAR DE REALIZACIÓN: FADEMGA FEAPS GALICIA. Vía Pasteur nº 53-A, Pol. Ind. do Tambre. 15890 Santiago de Compostela.

DESTINATARIOS:Voluntarios en entidades sociais

NÚMERO DE PRAZAS:20 prazas

DATA LÍMITE DE INSCRICIÓN:09/10/2015

Comunicarase a admisión ó e-mail indicado na ficha de inscrición con carácter previo ó inicio do curso.
PREZO: gratuito.
Documentación :
•Ficha de inscripción cumplimentada.
•Autorización cesión datos alumno.
•Carnet/compromiso/convenio que acredite ser voluntario dalgunha entidade social.
A ficha de inscrición será remitida por fax 981519651 á atención del Servicio de Formación ou por e-mail a formacion@fademga.org

A autorización de cesión de datos e carnet de voluntario será solicitada por FADEMGA FEAPS GALICIA ós alumnos admitidos.

REQUISITOS:
•Ser voluntario en entidades sociales (a partir de 16 años)
Á hora de seleccionar os participantes do curso, se primará:
•Ser voluntario en entidades federadas a FADEMGA FEAPS GALICIA.
•Orde de chegada da solicitude á Federación.

[FADEMGA, FEAPS GALICIA (Federacion de Asociacions en favor das persoas con discapacidade intelectual de Galicia)]