Curso de O sistema sexo-xénero e a súa implicación nos hábitos de saúde da mocidade

A Dirección Xeral de Xuventude convoca o curso O sistema sexo-xénero e a súa implicación nos hábitos de saúde da mocidade

Finalidade: Analizar como os factores relacionados coa socialización dos roles de xénero tradicionais inflúen nos hábitos de saúde da mocidade
Destinatarios/as: Persoal da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil, mocidade de 18 a 30 anos e outras persoas interesadas na temática do curso.
Número de horas: 25
Número de prazas: 50
Contidos:
Relacións sexo-xénero.
Estereotipos de xénero e hábitos de saúde: modelos de masculinidade e femineidade.
Incorporación do enfoque de xénero nos programas de promoción da saúde e prevención.
Extratexias e propostas de traballo coa mocidade para a promoción da igualdade de xénero.
Modalidade: A distancia.
Data de inscrición: Do 22 de xuño ao 2 de xullo de 2015.
Data prevista de realización: Do 10 de xullo ao 11 de setembro de 2015.

mais info: xuventude.net