Cousas que podes facer aos 16 anos

Cousas que podes facer aos 16 anos (e ninguna é abortar sen consentimiento paterno)

O Goberno aproba a nova reforma da lei do aborto

So cambia un aspecto da norma de 2010: as menores de 18 anos terán que contar co consentimento dos seus pais.

A reforma da lei do aborto chega o seu último trámite parlamentario no Congreso dos Deputados. Tras a dimisión de Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Xustiza, do proxecto que pretendía que a interrupción do embarazo deixara se ser un dereitoo da muller nas primeiras 14 semanas -os prazos que determinou a norma de 2010- e volvera a ser un delito despenalizado en certos supostos, como en 1985, so queda unha prohibición: as mujeres de 16 e 17 anos que queran abortar deberán contar con permiso paterno. En caso de conflicto familiar grave, un xuiz decidirá a quén da a razón, se á xove ou aos sus pais.

Coa aprobación desta reforma, as menores de 18 anos poderán traballar, sacarse  o carné de moto, pero non abortar. Estas son algunhas das alternativas que unha chica de 16 o 17 anos ten en España sen pedirlle permiso primeiro os pais.

1. Traballar: A partir dos 16 anos, os menores poden ter un contrato laboral ‘normal’ de 40 horas e adquiren todos os dereitos e deberes dos traballadores. E dicir, están suxeitos a todo tipo de retencións  e  cotizan como un máis á Seguridade Social.

2. Tener relaciones sexuales con adultos: La reforma del Código Penal planteada por el Gobierno cambia el mínimo de edad para mantener relaciones sexuales consentidas con un adulto de los 13 a los 16 años.

3. Contraer matrimonio: A idade legal para poder casar sen necesitar o consentimento paterno son os 18 anos. Agora ben, a partir dos 16 é posible contraer matrimonio se solicitan a emancipación.

4. Ter responsabilidade ante a xustiza: Aos menores de  idade se lles aplican normas penais específicas e tamén lles xuzgan tribunais específicos. Pero dos feitos cometidos entre os 14 e os 18 anos tamén se derivan responsabilidades penais. Neste casos, os tribunais específicos serán os encargados de determinar qué medidas se lle administran ao menor, como mandalo a centros de internamento pero nunca a centros penitenciarios.

5. Conducir motos: Aos 14 anos é posible obter a licenza de conducción para ciclomotores. Para conducir motocicletas de ata 125 cc si se obten o permiso A1 hai que ter 16 anos desde 2010. Os coches teñen que esperar ata os 18 anos.

6. Dar o consentimento para calquier operación quirúrxica: A Lei de Autonomía do Paciente establece a maioría de idade sanitaria en 16 anos, polo que  o menor non necesita autorización legal para someterse o rexeitar tratamentos. Hai tres excepcións: aborto, reproducción asistida e participar en ensaios clínicos.

7. Utilizar un arma de caza o deportiva: O artiglo 109 do real Decreto 137/1993 del 29 de xaneiro, polo que se aproba o Reglamento de Armas, establece que o uso de armas de categoría 3.2. para a caza está restrinxido a os mayores de 16 anos e menores de 18 anos, sempre que se encontren en posesión legal dunha autorización especial de uso de armas para menores e  estean acompañados de personas maiores de idade con licenza de armas, que non teñen por qué ser seus pais.

El Pais