CompeteXGalicia. Fundación Barrie

Fundación Barrié desenrola en setembro e outubro unha nova edición do programa de competencias para universitarios “Compete X Galicia”

Competencias para a empregabilidade  global

Programa de competencias profesionais técnicas e transversais

CompeteXGalicia unha acción impulsada pola Fundación Barrié en colaboración coas universidades galegas para mellorar as competencias transversais e profesionais dos nosos graduados e graduandos. No 2014 celébrase  a terceira edición do programa.

Un programa de formación para graduandos e recén licenciados de universidades galegas que ten como obxectivo deenrolar as habilidades necesarias nun entorno global.

O programa supon un reforzo á formación que ofrecen as universidades galegas xa que garante que os estudiantes e l icenciados adquiran coñocementos, habilidades e comportamentos que garantan a sua efectividade no ámbito laboral.

A Fundación Barrié apoiaol desenrolo do talento cun programa que ofrece aos participantes:

  • Formación práctica nas competencias máis demandadas no entorno laboral.
  • A posibilidade de coñecer de cerca a realidade dunha organización  mediante unha estancia que permitirá observar o funcionamento interno de cada organización.
  • Un proceso de mentoring individual cun mentor profesional da rede de mentoring MentoresBarrie.

PARTICIPANTES

A formación en competencias para a empregabilidade global está aberta na convocatoria 2014-2015 a:

  • Graduandos das tres universidades galegas que  teñan completado ao menosl o 75% dos créditos da carreira.
  • Licenciados nos dous últimos anos en calquera das especialidades que se imparten.

Os participantes requiren:

  • Ter bo expediente académico e querer desenrolar habilidades personais e sociais para integrarse no ámbito laboral.
  • Gran interés en mellorar o seu  posicionamiento profesional.
  • Curiosidad por aprender o funcionamiento interno dunha organización para poder alcanzar posicións directivas e demostrar capacidade de liderazgo.
  • Estar comprometidos co desenrolo de Galicia.