Centros residenciais docentes curso 20-21

Se queres estudiar unha modalidade de bacharelato o un ciclo( de grado medio o superior ) que non haya na tua localidade podes solicitar praza nestes centros.

https://www.edu.xunta.gal/centros/credocoruna/?q=es/servicios_e_instalacion

Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2020/2021 toda a información.