Oferta de prazas do Conservatorio para o curso 2020/2021.

Esta é a oferta de novas prazas para o vindeiro curso no Conservatorio. As probas de acceso a cada un dos graos se convocarán cando...

Adaptacións Programación por mor do Covid-19

Tras a publicación das instrución do 27 de abril do 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento...

Presentación Conservatorio

O Conservatorio Profesional de Música das Pontes de García Rodríguez é un conservatorio de titularidade municipal que imparte os graos elemental e profesional. Foi creado...

Instruccións da Consellería sobre a 3ª avaliación

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente) O pasado...

ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

DEBES LER