Carnet xove

seguroviaxe

Vas de viaxe? Leva o teu carné xove.
Os posuidores do carné xove tedes un seguro de viaxe de balde que cubre o maior número de continxencias posibles nos desprazamentos para que así poidades facer fronte aos imprevistos que poidan xurdir nas viaxes.

Para consultar polo miúdo as coberturas e exclusións do seguro:
http://xuventude.xunta.es/quen-como-e-onde-utilizalo.html