Campamentos de verán da Xunta

Acción de Verán 2016

accionveran16

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2016

Servizos ofertados
1. A participación na oferta da Campaña de verán 2016 realizarase mediante inscrición individual ou múltiple (para os supostos de dous/dúas, tres ou catro irmáns/ás). As persoas participantes disporán dos seguintes servizos:
a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/a mozo/a.
b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
c) Manutención en réxime de pensión completa.
d) O material necesario para a actividade.
e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais por razón da súa discapacidade, disporase de persoal de apoio que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.
f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar que se sinale como punto de saída,  ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.

2. A incorporación aos campamentos e albergues de Galicia será por conta da persoa interesada o día de inicio da quenda correspondente, entre as 16:00 e as 19:00 horas. Non se admitirá ningún/ningunha participante despois deste límite.

Nas actividades que se leven a cabo noutras comunidades autónomas, será por conta da persoa interesada o traslado desde o seu domicilio ata Santiago de Compostela, ou o lugar que se sinale como punto de saída, tanto o día de ida para a actividade como o día de chegada desta.

Idades: poderán participar os mozos e mozas que teñan entre 9 e 17 anos.
-Os/as nacidos/as no ano 1998 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.
-Os/as nacidos/as no ano 2007 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento.

Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.

A adxudicación das prazas será por sorteo. Crearase unha lista de espera para un campamento concreto, de entre os que solicitou entre as cinco opcións na que se ofertarán as przas que queden vacantes. As prazas vacantes que non se cubrisen serán ofertadas na fase de resultas a calquera solicitante que as demande.

Discapacidades:
As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán participar nesta convocatoria  cumprindo os seguintes requisitos:
Facer constar a súa condición no apartado que figura no seu impreso de solicitude,  co fin de planificar os apoios persoais necesarios.
Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa.
Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten.

Haberá tamén prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade en campamentos e quendas específicas.

Solicitudes:
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos seguintes códigos:
procedemento xeral: BS303A, no caso de solicitude individual, ou  BS303F no caso de solicitude múltiple.
procedemento das prazas reservadas para inclusión, procedemento BS303G para solicitude individual, ou BS303H no caso de solicitude múltiple.

Prezo:
Os membros de familia que teñan o título de numerosa terán un desconto do 50%
As persoas usuarias do Carné xove gozarán dun desconto do 25%

prazo de presentación de solicitudes estará aberto ato o 23 de abril de 2016

CAMPAMENTOS A CORUÑA:

Alb. Xuv. Mariña Española. Aventura nas Mariñas
Datas: 1-8/07. Anos de nacemento: 05-06-07. prezo: 113 €. Código: 150001
Datas: 11-18/07.Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 150002
Datas: 21-28/07. Anos de nacemento: 05-06-07.Prezo: 113 €. Código: 150003
Datas: 1-8/08. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 150004
Datas: 11-18/08. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 150005
Datas: 21-28/08. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 150006

Alb. Gandarío-Residencia X. Lug II. Conecta con Galicia
Datas: 1-12/07. Anos de nacemento: 98-99-00-01. Prezo: 222 €. Código: 150007

Alb. Gandarío-Res. F. L. Cuevillas
Datas:  15-26/07. Anos de nacemento: 98-99-00-01. Prezo: 222 €. Código: 150008

Alb. Xuv. Gandarío. Actividades no mar
Datas:  1-12/07. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 232 €. Código: 150009
Datas: 17-28/07. Anos de nacemento: 99-00-01. Prezo: 232 €. Código: 150010
Datas: 2-13/08. Anos de nacemento: 98-99-00-01. Prezo: 232 €. Código: 150011
Datas: 17-28/08. Anos de nacemento: 02-03. Prezo: 232 €. Código: 150012

Camp. Xuv. Furelos. Natureza no Camiño
Datas:  1-12/07. Anos de nacemento: 02-03. Prezo: 176 €. Código: 150013
Datas: 17-28/07. Anos de nacemento: 98-99-00. Prezo: 176 €. Código: 150014
Datas: 2-13/08. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 176 €. Código: 150015
Datas: 15-26/08. Anos de nacemento: 02-03. Prezo: 176 €. Código: 150016

Camp. Xuv. Virxe de Loreto. Natureza xunto ao mar
Datas:  1-12/07. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 207 €. Código: 150017
Datas: 17-28/07. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 207 €. Código: 150018
Datas: 2-13/08. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 207 €. Código: 150019
Datas: 17-28/08. Anos de nacemento: 98-99-00-01. Prezo: 207 €. Código: 150020

Camp. Xuv. Espiñeira. Candilexas
Datas:  1-12/07. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 150021
Datas: 17-28/07. Anos de nacemento: 04-05. Prezo:  176 €. Código: 150022
Datas: 2-13/08. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 150023
Datas: 15-26/08. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 150024

CAMPAMENTOS LUGO

Alb. Xuv. Area. NaturArea: medioambiente mariño e náutica
Datas: 1-12/07. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 232 €. Código: 270001
Datas: 17-28/07. Anos de nacemento: 98-99-00-01. Prezo: 232 €. Código: 270002
Datas: 2-13/08. Anos de nacemento: 01-02.Prezo: 232 €. Código: 270003
Datas: 17-28/08. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 232 €. Código: 270004

Alb. Xuv. Benigno Quiroga. A miña primeira aventura
Datas: 1-8/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 270005
Datas: 11-18/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo. 113 €. Código: 270006
Datas: 21-28/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 270007
Datas: 1-8/08. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 270008
Datas: 11-18/08. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 270009

Camp. Xuv. A Devesa. Multiaventura: medioambiente e mar
Datas: 01-12/08. Anos de nacemento: 02-03. Prezo: 176 €. Código: 270010
Acampada a carón do mar
Datas: 01-12/08. Anos de nacemento: 04-05. prezo: 176 €. Código: 270011
Multiaventura: medioambiente e mar
Datas: 13-24/08. Anos de nacemento: 02-03. Prezo: 176 €. Código: 270012
Acampada a carón do mar
Datas: 13-24/08. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 270013
Multiaventura: medioambiente e mar
Datas: 25/08-05/09. Anos de nacemento: 02-03. Prezo: 176 €. Código: 270014
Acampada a carón do mar
Datas: 25/08-05/09. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 270015

Cam. Xuv. Os Chacotes. Multiaventura nos Chacotes
Datas: 1-12/07. Anos de nacemento:  02-03. Prezo: 176 €. Código: 270016
Aventura-T
Datas: 17-28/07. Anos de nacemento: 99-00-01. Prezo: 176 €. Código: 270017
Datas: 02-13/08. Anos de nacemento: 99-00-01. Prezo: 176 €. Código: 270018
Multiaventura nos Chacotes
Datas: 17-28/08. Anos de nacemento: 02-03. Prezo: 176 €. Código: 270019

Poboado Os Peares (Carballedo). Adventure Camp 2016
Datas: 1-08/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 270020
Datas: 11-18/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 270021
Datas: 21-28/07. Anos de nacemento: 02-03-04. Prezo: 113 €. Código: 270022
Datas: 01-08/08. Anos de nacemento: 02-03-04. Prezo: 113 €. Código: 270023

Albergue Municipal Quiroga. Explora O Courel
Datas: 01-08/07. Anos de nacemento: 03-04-05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 270024

CAMPAMENTOS OURENSE

Camp. Xuv. Penedos de Xacinto (Entrimo). Teatro e aventura na natureza
Datas: 01-12/07. Anos de nacemento: 03-04-05-06-07. Prezo: 176 €. Código: 320001
Datas: 17-28/07. Anos de nacemento: 03-04-05-06-07. Prezo: 176 €. Código: 320002
Datas: 02-13/08. Anos de nacemento: 03-04-05-06-07. Prezo: 176 €. Código: 320003

Estación de montaña Manzaneda. Manzaneda alta montaña
Datas: 07-14/08. Anos de nacemento: 02-03-04. Prezo: 113 €. Código: 320004
Datas: 14-21/08. Anos de nacemento: 02-03-04. Prezo: 113 €. Código: 320005
Datas: 21-28/08. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 320006

Albergue Equal.  Campamento Equal
Datas: 21-28/08. Anos de nacemento: 04-05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 320007

Complexo O Corgo. Muíños. Vive a natureza
Datas: 02-09/08. Anos de nacemento: 01-02-03. Prezo: 113 €. Código:  320008

CAMPAMENTOS PONTEVEDRA

Alb. Xuv. As Sinas. Actividades no mar
Datas: 1-12/07. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 232 €. Código: 360001
Datas:  17-28/07. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 232 €. Código: 360002
Datas: 2-13/08. Anos de nacemento: 01-02. Prezo: 232 €. Código: 360003
Datas: 17-28/08. Anos de nacemento: 98-99-00-01. Prezo: 232 €. Código: 360004

Camp. Xuv. Pontemaril. Aventura na natureza
Datas: 1-12/07. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 360005
Datas: 17-28/07. Anos de nacemento: 02-03-04. Prezo: 176 €. Código: 360006
A miña primeira aventura
Datas: 1-8/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 101 €. Código: 360007
Datas: 11-18/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 101 €. Código: 360008
Datas: 21-28/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 101 €. Código: 360009
Aventura na natureza
Datas: 2-13/08. Anos de nacemento: 02-03-04. Prezo: 176 €. Código: 360010
Datas: 17-28/08. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 360011

Camp. Xuv. Illa de Ons. Big Bang Illa
Datas: 1-8/07. Anos de nacemento: 03-04. Prezo: 101 €. Código: 360012
Datas: 11-18/07. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 101 €. Código: 360013
Datas: 21-28/07. Anos de nacemento: 02-03. Prezo: 101 €. Código: 360014
Datas: 01-08/08. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 101 €. Código: 360015

PRAZAS RESERVADAS PARA INCLUSIÓN

Alb. Xuv. Mariña Española. Aventura nas Mariñas
Datas: 1-8/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 150001
Datas: 11-18/07. Anos de nacemento: 05-06-07. Prezo: 113 €. Código: 150002

Alb.X. Gandarío. Actividades no mar
Datas: 17-28/07. Anos de nacemento: 99-00-01. Prezo: 232 €. Código: 150010
Datas: 17-28/08. Anos de nacemento: 02-03. Prezo: 232 €. Código: 150012

Camp. Xuv. Espiñeira. Candilexas
1-12/07. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 150021
17-28/07. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 150022

Cam. Xuv. Os Chacotes. Aventura-T
2-13/08. Anos de nacemento: 99-00-01. Prezo: 176 €. Código: 270018

Camp. Xuv. Pontemaril. A miña primeira aventura
Datas: 11-18/07. Anos de nacemento: 05-06-07 101 €. Código: 360008
Aventura na natureza
Datas: 1-12/07. Anos de nacemento: 04-05. Prezo: 176 €. Código: 360005
Datas: 2-13/08. Anos de nacemento: 02-03-04. Prezo: 176 €. Código: 360010

CAMPAMENTOS NOUTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Áraba. Albergue Catedral de Vitoria-Gasteiz. Colonia de rock
Anos de nacemento: 99-00. Datas: 1-12/07. Prezo: 293 €. Código: 500001
Alb. Xuv. Barría. Multiaventura
Anos de nacemento:01-02. Datas: 1-11/08 274 €. Código: 500002
Isla de Zuhatza. Náutica 00-01-02. Datas: 1-11/08. Prezo: 283. Código: 500003

Extremadura. Camp. X. Emperador Carlos V. (El Jerte). Deporte e ocio en El Jerte
Anos de nacemento: 01-02. Datas: 3-14/08. Prezo: 247 €. Código: 500004

Castilla y León Alb. Xuv. Navarredonda de Gredos. Multiaventura e aire libre
Anos de nacemento: 02-03. Datas: 1-12/08. Prezo: 293 €. Código: 500005

La Rioja Alb. Xuv. Ezcaray. Multiaventura
Anos de nacemento: 01-02. Datas: 1-12/07. Prezo: 293 €. Código: 500006

Madrid Alb. Xuvenil El Escorial. Inmersión inglés e NN.TT.
Anos de nacemento: 98-99-00-01. Datas: 1-10/07. Prezo: 245 €. Código: 500007
Máis información no DOG do 8 de abril de 2016