Calendario Fin de Curso Conservatorio das Pontes

O calendario previsto para o fin de curso 2019/2020:

29 de maio

Será o último día de clase

4 de Xuño

Avaliación

8 de Xuño

Envio de notas por correo electrónico

Do 8 de Xuño o 12 de Xuño

Matricula para a proba de acceso a Grao Profesional

Do 15 de Xuño o 19 de Xuño

Matricula para a proba de acceso a Grao Elemental

Do 22 de Xuño o 26 de Xuño

Matricula Curso.

 

 

 

Destacamos que, seguindo as instrucións da Consellería de Educación, o curso rematará tal e como estaba previsto o 29 de maio.

 

En breve publicaremos instrucións sobre o procedemento para tramitar as matrículas.