Bolsas de formación en cooperación internacional

ORDE do 6 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación
internacional para o desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o
ano 2016 (código de procedemento PR809A).