Becas Mec

Becas para o alumnado con necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou trastornos graves de conducta, incluindo o alumnado afectado por TDAH e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuales , que cumpran os requisitos xerais e económicos.

Prazo de presentación: dende o 10 de agosto ao 25 de setembro de 2012

Información: Becas.mec

Becas e axudas ao estudo de caracter xeral e de movilidade, para o curso académico 2012-2013 para alumnos/as que cursen estudios postobligatorios e superiores no universitarios

Prazo de presentación : dende o 15 de agosto ao 1 de outubro de 2012

Información: Becas.mec

Becas e axudas para cursar estudos universitarios de grao, diplomatura e licenciatura

Prazo de presentación: dende o 15 de agosto ao 15 de outubro de 2012

Información:http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar.html