Beca do ministerio de educación para necesidades educativas especiais

Ata o 26 de setembro podedes presentar a  axuda para alumnos con necesidades específica de apoio educativo para o curso 2019/2020.

Non confundades esta axuda coa Convocatoria Xeral de estudios do Ministerio de Educación (beca MEC). Todos os anos hai solicitantes que se equivocan al solicitarla xa que na Sede Electrónica do Ministerio se ofrecen as duas opcións. Unha vez finalizados os prazos de solicitude ese erro NON ten solución.

Estas axudas son unha alternativa a beca xeral do MEC que poden solicitar os alumnos que presenten necesidades educativas especiais «derivadas de discapacidade o trastorno grave de conducta» e que estéan nos seguintes niveis educativos:

 • Educación Infantil.
 • Educación Primaria.
 • Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
 • Bacharelato
 • Ciclos formativos de grado medio e superior.
 • Ensinanzas artísticas profesionais.
 • Formación Profesional Básica.
 • Programas de formación para a transición a vida adulta.
 • Outros programas de formación profesional.

Tamén poden solicitarla os que teñan necesidad específica de apoio educativo «asociado a altas capacidades intelectuais» nos siguientes niveis:

 • Educación Primaria.
 • Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
 • Bacharelato.
 • Ciclos formativos de grado medio  e superior.
 • Ensinanzas artísticas profesionais.

   O MÁIS DESCATADO:

 • Os requisitos, as cuantías e o procedemento continúan igual que en cursos anteriores.
 • Non é requisito imprescindible que o solicitante dispoña de certificado de discapacidade.
 • Se pode solicitar na Sede Electrónica del Ministerio de Educación hasta o 26 de setembro .Unha vez cumplimentada a solicitud on line debe imprimirla e entregala no centro educativo (dentro do prazo anterior). Esta solicitude solo se considera presentada e pode ser tramitada cando se presenta no centro de estudios.
 • Esta axuda é incompatible coa Beca Xeral do MEC (o unha ou a outra).
 • Como en outros cursos, a axuda concedida debe destinarse á finalidade para a que se concede, polo que posteriormente se esixen os xustificantes de pago por reeducación pedagóxica, da linguaxe, etc. (conserva as facturas)