Axudas para universitarios/as

ORDE do 1 de setembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e
se procede á convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias
en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial
ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso
académico 2017/18.

VER DOG: axudas master