Axudas para material escolar do Concello de As Pontes.Curso 2016/2017

Axudas ás familias para material escolar do Concello de As Pontes

Curso 16/17

Dirixidas ao alumnado empadroado no Concello de As Pontes de: Educación infantil (1º e 2º ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), bacharelato, e ciclos formativos(FP).

Requisitos económicos: Que os ingresos da unidade familiar (base impoñible xeral máis base impoñible do aforro) non superen os 19.500 euros, se ben no caso de familias numerosas incrementarase o umbral en 602 euros a partires do terceiro fillo/a.

Solicitudes e documentación: no rexistro do Concello do 15 de xuño ao 4 de xullo

Mais información: en www.aspontes.org www.educaspontes.com e no Departamento de Servizos Sociais (2º andar da Casa Dopeso)