Axudas ás familias para material escolar curso 2017/2018

Destinatarios: alumnado empadroado no Concello de As Pontes de:Educación Infantil(1º e 2º ciclo), Educación Primaria, ESO, bacharelato e Ciclos Formativos (FP).

Requisitos económicos: Que os ingresos da unidade familiar (base impoñible xeral mas base impoñible do aforro) non superen os 19.500 €, e sempre que a parte de aforro da base impoñibe non sexa superior a 300 € (declaración da renda de 2015)

Máis información, solicitudes e anexos: Departamento de Servizos Sociais (2º andar da Casa Dopeso)

Presentación de solicitudes e documentación: no rexistro do Concello do 21 de xuño ao 10 de xullo incluidos

MOI IMPORTANTE: este ano, como novidade, a resolución publicarase no taboleiro de edictos do Concello (finais de xullo), e concederase un prazo de 10 días para presentar alegacións (falta de documentación, etc) polo que nesas datas deberán estar atentos a dito taboleiro e para presentala, no rexistro do concello)