axudas ao alumnado universitario (idiomas en verán)

Levántase a suspensión do procedemento de concesión das axudas ao alumnado do SUG para estadías nalgún Estado membro da UE durante o verán de 2020, co obxecto de coñecer a lingua dese país

 

resolución 5 de maio