Axudas a estudiantes universitarios verán 2014

ORDE do 21 de febreiro de 2014 pola se aproban as bases e se procede á
convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estadomembro da Unión Europea, durante o verán de 2014, co obxecto de coñecer alingua dese país.