Axuda de pago único por fillos/as menores de tres anos

No DOG do 01/04/2013 a Consellería de Traballo e Benestar publica a ORDE do 26 de marzo de 2013 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2013.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o día 10 de maio

Mais info:pagamento fillos menores 3 anos