Auxiliares de conversación de lingua española no estranxeiro

O Ministerio de Educación convoca prazas Auxiliares de conversación de lingua española para o curso escolar 2015-2016 en centros
docentes de Alemaña, Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nova Zelandia. Portugal
e Reino Unido.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 11 de decembro de 2014.
Alemaña: 110 prazas.
Austria: 30 prazas.
a. Licenciatura en Filoloxía Alemá.
b. Licenciatura en Filoloxía Hispánica, sempre que se acredite un nivel A2 de alemán.

c. Licenciatura ou Grao en Tradución e Interpretación, con alemán como primeira ou segunda lingua estranxeira.

d. Grao en Estudos Alemáns. e. Grao en Lingua e Literatura Española ou Románica ou Estudos Hispánicos, sempre que se acredite

un nivel A2 de alemán.

f. Grao da área de coñecementos de Artes e Humanidades relacionado con estudos de Linguas e Literaturas Estranxeiras, Linguas

Modernas ou Lingüística con alemán como primeira ou segunda especialidade.

g. Mestre con especialidade en lingua estranxeira, sempre que se acredite un nivel A2 de alemán.

h. Grao de Mestre Bilingüe ou con mención en lingua estranxeira, sempre que se acredite un nivel A2 de alemán.

i. Estudante de último curso dalgunha das titulacións anteriores, sempre que cumpra os requisitos indicados.

Bélxica: 15 prazas.

Canadá: 1 praza.

Francia: 433 prazas.

a. Licenciatura en Filoloxía Francesa.

b. Licenciatura en Filoloxía Hispánica, sempre que se acredite un nivel B1 de francês.

c. Licenciatura ou Grao en Tradución e Interpretación, con francés como primeira ou segunda lingua estranxeira.

d. Grao en Estudos Franceses.

e. Grao en Lingua e Literatura Española ou Románica ou Estudos Hispánicos, sempre que se acredite un nivel B1 en francés.

f. Grao da área de coñecementos de Artes e Humanidades relacionado con estudos de Linguas e Literaturas Estranxeiras, Linguas

Modernas ou Lingüística con francés como primeira ou segunda especialidade.

g. Mestre con especialidade en francés como primeira lingua estranxeira.

h. Grao de Mestre Bilingüe ou con mención en Lingua Estranxeira, ambos os dous con especialidade en francés. i. Estudante de

último curso dalgunha das titulacións anteriores, sempre que cumpra os requisitos indicados..

Australia: 2 prazas.

Estados Unidos: 27 prazas.

Canadá: 2 prazas.

Irlanda: 12 prazas.

Malta: 5 prazas.

Noruega: 4 prazas.

Nova Zelandia: 4 prazas.

Reino Unido: 300 prazas.

a. Licenciatura en Filoloxía Inglesa.

b. Licenciatura en Filoloxía Hispánica, sempre que se acredite un nivel B1 de inglês

c. Licenciatura ou Grao en Tradución e Interpretación, con inglés como primeira lingua estranxeira.

d. Grao en Estudos Ingleses. e. Grao en Lingua e Literatura Española ou Románica ou Estudos Hispánicos, sempre que se acredite

un nivel B1 de inglés.

f. Grao da área de coñecementos de Artes e Humanidades relacionado con estudos de Linguas e Literaturas Estranxeiras, Linguas

Modernas ou Lingüística con inglés como primeira especialidade.

g. Mestre con especialidade en inglés como primeira lingua estranxeira.

h. Grao de Mestre Bilingüe ou con mención en Lingua Estranxeira, ambos os dous con especialidade en inglés.

i. Estudante de último curso dalgunha das titulacións anteriores, sempre que cumpra os requisitos indicados.

Italia: 20 prazas.

a. Licenciatura en Filoloxía Italiana.

b. Licenciatura en calquera Filoloxía, sempre que se acredite un nivel A2 de italiano. c. Licenciatura ou Grao en Tradución e Interpretación,

con italiano como primeira ou segunda lingua estranxeira.

d. Grao en Estudos Italianos. e. Grao en Lingua e Literatura Española ou Románica ou Estudos Hispánicos, sempre que se acredite

un nivel A2 de italiano.

f. Grao da área de coñecementos de Artes e Humanidades relacionado con estudos de Linguas e Literaturas Estranxeiras, Linguas

Modernas ou Lingüística sempre que se acredite un nivel A2 de italiano.

g. Mestre con especialidade en lingua estranxeira, sempre que se acredite un nivel A2 de italiano.

h. Grao de Mestre Bilingüe ou con mención en lingua estranxeira, sempre que se acredite un nivel A2 de italiano.

i. Estudante de último curso dalgunha das titulacións anteriores, sempre que cumpra os requisitos indicados.

Máis información no BOE do 26 de novembro de 2014 e en: https://sede.educacion.gob.es/profex