Aulas de diversión

Aulas de diversión é un programa educativo organizado polo concello que ten como obxectivos a conciliación da vida familiar e laboral e o fomento dun ocio educativo. A programación deste outono ten como obxetivo específico a integración dos nenos e nenas extranxeiros traballando o coñecemento doutras culturas, fomentando a convivencia e o respecto aos demais.