Atención xoves entre 18 e 30! Proxecto PRAXIDE

Tes entre 18 e 30 anos, remataches os teus estudios de FP o universitarios nalgún destes campos profesionais: secretaría e oficiña, fabricación e procesado,  hostelería e restauración, sanidade, traballo social e orientación? Se é asi podete interesar o PROXECTO PRAXIDE da Deputación da Coruña.

No marco do Programa de Aprendizaxe Permanente da Unión Europea, e dentro do Programa Sectorial “Leonardo da Vinci”, a Deputación da Coruña promove o Proyecto PRÁXIDE, que foi aprobado polo Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) na convocatoria de 2013 (Convenio núm. 2013-1-ES1-LEO02-66427).
O proxecto ten como obxectivo xeral a mellora das condicions de empregabilidade dos/as  participantes, a través da aproximación e coñecemento da realidade laboral e da posta en práctica dos coñecementos adquiridos durante a sua
formación, desenrolando as  suas aptitudes para o emprego e facilitándolles o coñecemento doutro  idioma.
O proxecto consiste en estancias que terán unha duración de 12 semanas, correspondendo as 2 primeiras,  á realización dun curso de idiomas, a cargo da entidad de acollida. Despois os participantes levarán a cabo 9 semanas de
prácticas en empresas do sector de formación de cada participante  e de acordo ao seu perfil profesional.
O número total de movilidades Leonardo da Vinci asignadas ao proxecto é de 30. Dado que na primeira convocatoria
foron adxudicadas 6, o obxecto desta segunda convocatoria, de carácter permanente, é ofertar as 24 movilidades
restantes, ao longo do período de execución do proxecto que finaliza o 31 de maio de 2015.

Prazo de solicitude ate o 14/12/2014

Se queres mais información consulta o BOP : proxecto praxide o a paxina da deputacion www.dicoruna.es