Alumnado do Obradoiro de inglés de conversación

O Concello ven de progamar para o día 27 de Xuño un campamento no Albergue de Vilarbó destinado ao alumnado participante no Obradoiro Municipal de Inglés de conversación


Duración
A incorporación ó campamento realizarase o venres 27 de Xuño as 09:30 da mañá na
estación de autobuses canal IV e o regreso o 27 de xuño ás 19:00 na estación de autobuses
canal IV.
Destinatarios/as
O campamento vai dirixido ao alumnado participante na actividade de Inglés de
conversación. (alumnado de 3,4,5,6 de primaria e primeiro da ESO).
Actividades
As actividades a desenrolar serán en Inglés.
Prazas
O número de prazas é de 50
Inclúe
O campamento inclúe: transporte ida e volta, manutención en albergue e o gasto que
ocasionen as actividades programadas
Información
Equipo Psicopedagóxico Montse ou Eva
Tlfno. 667 129 335
Páxina web do concello
Inscricións
Ata o 30 de Maio no rexistro do Concello.
O día 03 de Xuño publicarase o listado de inscritos no taboleiro da entrada da Casa do
Concello, no mesmo indicaremos a data e hora da reunión que realizaremos cos pais e
nais dos nenos/as inscritos a dita actividade co obxetivo de explicarlles todas as
características da mesma