Actividades verán

CAMPUS FUNDACIÓN CELTA DE VIGO 2015

Que terá lugar en Ares do 13 o 17 de xullo, en Prados Vellos.
Para máis información: www.fundacioncelta.com