Acceso a Ciclos Formativos

Diario Oficial de Galicia do día 20 de xaneiro

Resolución do 11 de xaneiro de 2011,

Dirección Xeral de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa, pola

que se convocan de xeito ordinario probas

de acceso a ciclos formativos de grao

medio e de grao superior de formación

profesional en centros docentes sostidos

con fondos públicos, para o ano 2011.

O punto 1 do artigo 3º da Orde do 2 de decembro

Prazo de solicitude do 28 de febreiro o 11 de marzo ambos inclusive, a presentación da solicitude en calquera Instituto de Secundaria

Realización das probas de acceso: As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 3 de xuño de 201.

Máis información consulta no enlace:

http://www.xunta.es/dog/Dog2011.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/269687acd77a5ea2c125781d004920a3/$FILE/01300D005P010.PDF