A volta ao cole mais cara

O goberno sube o IVA do material escolar dun 4 a un 21%

A partires do vindeiro setembro o material escolar deixará de ser considerado un produtos que pola súa natureza está gravado so co  tipo superreducido do IVA, fixado nun  4%, e pasarán a estar suxeitos ao tipo xeral,é dicir, o 21%.

«Material escolar», este concepto engloba «libros, material didáctico e demáis materiais utilizables por proferores e alumnos no desenrolo directo das actividades pedagóxicas o de ensinanza que pola súa natureza só poidan utilizarse con esa finalidade».

Os cadernos, lápices, bolígrafos, reglas e demáis quedarían pois excluídos. Tamén o material de debuxo, as partituras e os mapas, que aparecen de maneira expresa no decreto  dentro dos produtos suxeitos ao 4%, unha categoría na que seguirán estando os libros salvo os escolares.

Suben 17 puntos (do 4% ao 21%) os seguintes produtos: axendas escolares, blocs de exámenes, cartulinas de cores, ceras plásticas, compases, crespón, cadernos de escritura, cubos e xoguetes lóxicos de madeira, espumas de cores, forros de libros, cadernos de caligrafía, cadernos de música pautados, papel charol, papel kraft, papel de seda, papel vexetal, pasta de modelar (plastilina), recambios de papel, témperas.

Manteñen un IVA do 4% os siguientes produtos: álbumes, blocs de debuxo, libros de vacacións, libros de texto, mapas e partituras.

COMPARTIR
Artigo anteriorCambios no sistema educativo
Seguinte artigoBecas Mec