A Aula Cemit abre 2015 con novos cursos gratuítos

A Aula da Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica da Xunta de Galicia (Rede CeMIT) do Concello continúa coa súa actividade neste comezo de ano.
Horario da Aula: Luns a Venres de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30.
Curso de “Mecanografía“: Inicio: Luns 12/01/2015. Remate: Venres 30/01/2015. Horario: De Luns a Venres de 16:00 a 17:00. Horas: 15 . Este curso está pensando para acadar soltura cunha das principais ferramentas no uso dos ordenadores: o teclado. Os obxectivos do curso son aprender a correcta posición das mans á hora de usar o teclado e adquirir velocidade escribindo con el.
Curso de “Procesadores de texto”: Inicio: Martes 13/01/2015. Remate: Venres 30/01/2015. Horario: De Luns a Venres de 17:00 a 18:30. Horas: 20. Pensado como continuación do curso de Mecanografía, este curso aborda a redacción de documentos cun procesador de textos de software libre, “LibreOffice Writer”. Comezando polo uso de estes programas a nivel básico, irase profundizando máis na elaboración de documentos, introducindo o uso de táboas, gráficos e imaxes.
Curso de “Correo electrónico“: Inicio: Martes 13/01/2015. Remate: Martes 20/01/2015. Horario: De Luns a Venres de 10:00 a 12:30. Horas: 15. Este curso é unha introdución ó uso do correo electrónico. Empezarase creando unha conta de correo electrónico para mais tarde poder aprender as distintas opcións para enviar e almacenar as nosas mensaxes.