Rede de entidades locais contra a violencia de xénero

O Concello de As Pontes ven de sumarse ao protocolo de colaboración para establecer unha rede de entidades locais en contra da violencia de xénero ideada pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP).

A rede, que leva activa dende setembro do pasado ano, conta con 134 concellos galegos, entre eles o de As Pontes, e pretende ser un instrumento para acadar o rexeitamento social e institucional da violencia machista sensibilizando á poboación para que se implique dun xeito real e efectivo na loita contra esta lacra social. Outro dos fins deste sistema é o uso das ferramentas e recursos dos que dispón cada administración dun xeito máis efectivo, fin ao que se suma o fomento de modelos alternativos de convicencia baseados no respeto e na igualdade e o desenvolvemento de accións de sensibilización e prevención, información, formación e a asistencia ás vítimas desta problemática.
E é que ademáis de prestar atención a persoas afectadas por esta situación, esta rede pretende atallar calquer tipo de violencia de xénero mediante a prevención ou detección precoz de casos de violencia machista, a través da mobilización e implicación de toda a sociedade fronte ao maltrato e xeneralizando a tolerancia cero contra os agresores. Todo isto mediante o desenvolvemento de diferentes accións que a Secretaría Xeral da Igualdade ofrece ás entidades adheridas e que van dende un espazo virtual de intercambio de información, experiencias e boas prácticas entre todas as entidades que integran a rede ata actividades culturais e formativas para vítimas e que se darán a coñecer neste último cuadrimestre do ano.
Finalmente, outra das vantaxes deste convenio, será o poder contar cunha maior puntuación á hora de acceder ás subvencións para programas de entidades locais promovida pola Xunta de Galicia e que, neste exercizo, está dotado con tres millóns de euros.